Auto & Fiscus nieuws

Opbrengsten BPM in 2016 flink gestegen

De overheid heeft in 2016 een bedrag van 25,3 miljard euro aan milieubelastingen en milieuheffingen ontvangen. Dit is 3,0 procent meer dan in 2015. De BPM steeg echter met 6,1%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De overheid ontving 20,7 miljard euro aan milieubelastingen en 4,6 miljard euro aan milieuheffingen in 2016. De opbrengsten van...

Lees meer..

Het belang van een goede rittenregistratie

Een rittenregistratie met 487 privékilometers, maar toch bijtelling? Dat lijkt bij eerste aanblik niet logisch. Hoe zit dat?

Een rittenregistratie met niet meer dan 500 km privégebruik, maar toch bijtelling. Dat overkwam recent een berijder van een auto van de zaak. Hij had een rittenregistratie bijgehouden waarover de inspecteur van de belastingdienst bij controle een...

Lees meer..

WLTP testmethode vanaf 1 september van kracht

Vanaf 1 september 2017 wordt een nieuwe testmethode van kracht om de CO2-uitstoot voor nieuwe auto’s vast te stellen. Wat betekent dit voor de BPM?

De huidige testmethode voor de vaststelling van de CO2-uitstoot (de NEDC testmethode) kent tekortkomingen waardoor de CO2-uitstoot in de praktijk vaak hoger uitkomt dan de in de test gemeten uitstoot. Per september 2017 wordt daarom...

Lees meer..

Bij wisseling werkgever nieuwe bijtellingskeuze mogelijk

Bij wisseling van werkgever kan voor de bijtelling een nieuwe keuze gemaakt worden. Van rittenregistratie naar bijtellen, of andersom. Maar let wel op de privékilometers.

Omdat de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak via de loonadministratie van de werkgever loopt, hebben werknemers met zo’n auto de mogelijkheid om bij wisseling van werkgever ook...

Lees meer..

Rechtbank Den Haag: Bijtellingsverschil 22 en 25 procent toegestaan (update 26 september)

Per 1 januari 2017 zijn de autobelastingen op een aantal punten gewijzigd. Eén van de veranderingen is een verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%. Auto’s met een Datum Eerste Tenaamstelling (DET) vóór 2017 blijven echter in de 25%-categorie vallen.
VZR vindt dit fiscale discriminatie en is daarom een procedure gestart. Uit het...

Lees meer..

Prinsjesdag 2017 en de maatregelen voor 2018

Op Prinsjesdag geven wij u traditiegetrouw een overzicht van de per volgend jaar te verwachten maatregelen in de autobelastingen.

In de wetsvoorstellen van Prinsjesdag zitten dit jaar niet veel specifieke maatregelen voor de autobelastingen voor volgend jaar. De eerste reden daarvoor is de demissionaire status van het kabinet, waardoor de plannen voor 2018 beleidsarm zijn. De tweede...

Lees meer..

Rechter gaat voorbij aan achteraf opgestelde rittenregistratie

Een achteraf opgestelde rittenregistratie zonder objectief controleerbare gegevens levert geen tegenbewijs voor de bijtelling op. Dat was althans de uitkomst van een recente procedure bij Gerechtshof Arnhem.

Het ging daarbij over een naheffing van de bijtelling over maar liefst 5 jaren. In die jaren had deze directeur-aandeelhouder twee auto’s van zijn B.V. in gebruik. Voor...

Lees meer..

Mobiliteit in het regeerakkoord

Het coalitieakkoord van het kabinet Rutte III bevat voor de belastingen die de mobiliteit raken de volgende maatregelen.

Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. De fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn hiermee uitgefaseerd. Voor het nieuwe wagenpark wordt gezorgd voor een voldoende tank- en laadinfrastructuur. Levering...

Lees meer..

Veel misverstanden rondom btw-heffing youngtimer

Bij youngtimers en oldtimers wordt vaak gedacht dat de btw-heffing voor het privégebruik het standaardpercentage van 2,7% bedraagt. Dat is echter een misverstand.

In principe kan een ondernemer de btw op de aanschaf en op de gebruikskosten van zijn zakelijke auto als ‘aftrek van voorbelasting’ terugvragen via zijn btw-aangifte. Als de auto niet alleen zakelijk,...

Lees meer..

Wijziging in het begrip catalogusprijs

Zoals bekend, wordt de bijtelling voor privégebruik berekend als percentage van de catalogusprijs.
Volgens de huidige wet gaat het daarbij om de catalogusprijs die door de fabrikant of de importeur aan wederverkopers is bekendgemaakt.

Uit de jurisprudentie blijkt dat eventuele kortingen niet doorwerken in de catalogusprijs voor de bijtelling als deze kortingen niet zijn...

Lees meer..