Auto & Fiscus nieuws

Wijziging in het begrip catalogusprijs

Zoals bekend, wordt de bijtelling voor privégebruik berekend als percentage van de catalogusprijs.
Volgens de huidige wet gaat het daarbij om de catalogusprijs die door de fabrikant of de importeur aan wederverkopers is bekendgemaakt.

Uit de jurisprudentie blijkt dat eventuele kortingen niet doorwerken in de catalogusprijs voor de bijtelling als deze kortingen niet zijn...

Lees meer..

Ondernemerstarief voor bestelauto van gemeente?

Hebben gemeenten voor hun bestelauto’s recht op het verlaagde ondernemerstarief voor bestelauto’s? De Gemeente Sliedrecht procedeerde daar recent over.

Het ging in die zaak bij Rechtbank Den Haag om drie bestelauto’s van de Gemeente Sliedrecht. Deze bestelauto’s werden gebruikt voor het inzamelen van veegvuil, het legen van prullenbakken en voor de...

Lees meer..

Afkoopregeling privégebruik bestelauto van toepassing?

De loonbelasting kent voor bestelauto’s die doorlopend afwisselend gebruikt worden, een afkoopregeling van 300 euro per bestelauto per jaar. Die regeling kan alleen toegepast worden als het moeilijk vast te stellen is of en aan wie de bestelauto ter beschikking is gesteld.

Dat werd onlangs nog weer bevestigd in een uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam. Daarin ging het om...

Lees meer..

Europese Commissie: CO2-uitstoot tot 2030 met 30% omlaag

De Europese Commissie heeft nieuwe streefcijfers voorgesteld voor de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personen- en bestelauto’s in de EU. Die uitstoot moet in 2030 30% lager zijn dan in 2021. Dat moet de overstap naar emissiearme en emissievrije voertuigen helpen versnellen.

Met het klimaatakkoord van Parijs heeft de internationale gemeenschap zich uitgesproken...

Lees meer..

Hoge Raad: Geen teruggaaf van BPM als er geen BPM betaald is

In een nieuwe BPM-zaak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat teruggaaf van BPM bij export niet mogelijk is als er in Nederland op een eerder moment geen BPM is afgedragen.

Het betrof een zaak van een autohandelaar die in maart 2014 een auto exporteerde naar Duitsland en de auto in Nederland uit het kentekenregister uitschreef. Zo’n export zou normaalgesproken een BPM-teruggaaf...

Lees meer..

Hoge Raad: tijdsevenredige BPM-heffing is EU-proof

De Nederlandse BPM-heffing is binnen een Europa een lastig fenomeen. Mag er bijvoorbeeld wel BPM worden geheven op een tijdelijk in Nederland gebruikte huurauto?

Over die vraag heeft de Hoge Raad op 24 november 2017 uitspraak gedaan in een zaak van iemand die vier maanden lang een Duitse huurauto had gebruikt in Nederland. Deze huurder stelde dat er de BPM-heffing bij tijdelijk...

Lees meer..

Nieuwe IFRS-boekhoudregels gelden niet voor het MKB

De Europese Commissie heeft onlangs de nieuwe IFRS boekhoudregels voor leasing verplicht gesteld voor beursgenoteerde bedrijven. Vanaf 2019 moeten deze bedrijven de gebruiksrechten van geleaste bedrijfsmiddelen op de balans vermelden.

Tegenover die gebruiksrechten staan dan op de creditzijde van de balans de contractuele betalingsverplichtingen. Ook als het een operationeel...

Lees meer..

Fiscaal voordeel voor de elektrische auto

ANWB publiceerde deze week haar Elektrisch Rijden Monitor. Diverse media pakten dat vooral op met het bericht dat elektrisch rijden duurder is dan rijden op benzine of diesel. Voor zakelijke rijders ligt dat echter behoorlijk anders.

De Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB is een onderzoek “onder de Nederlandse bevolking”. Dat betreft logischerwijs dan vooral veel...

Lees meer..

Mobiliteit in het regeerakkoord

Het coalitieakkoord van het kabinet Rutte III bevat voor de belastingen die de mobiliteit raken de volgende maatregelen.

Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. De fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn hiermee uitgefaseerd. Voor het nieuwe wagenpark wordt gezorgd voor een voldoende tank- en laadinfrastructuur. Levering...

Lees meer..

Lagere btw-heffing privégebruik voor auto van de zaak?

Voor het privégebruik van een auto van de zaak is de werkgever of ondernemer btw-heffing verschuldigd. Dat mag op basis van de werkelijke kilometerverhoudingen of op basis van een forfait van 2,7% van de catalogusprijs. Voor bestelauto’s die alleen zakelijk en voor woon-werkverkeer worden gebruikt, geldt een gunstige regeling. Het vastleggen van de kilometerstand per 31 december is...

Lees meer..