Bijzondere MRB verhoging per 2016 niet voor bestelauto

In de praktijk blijkt er onduidelijkheid te zijn over de vorig jaar al aangekondigde MRB-verhoging per 2016. Deze verhoging treft alleen de zware dubbelcabines die nu fiscaal als vrachtauto worden aangemerkt.

Voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg worden nu nog als vrachtauto aangemerkt, tenzij zo’n voertuig is ingericht voor het vervoer van personen. Die definitie wordt per 2016 uitgebreid. Het kabinet acht het namelijk maatschappelijk onwenselijk dat sommige zware motorvoertuigen ten onrechte niet als personenauto worden aangemerkt. Het gaat dan vooral om de categorie grote pick-ups zoals de Dodge Ram 3500, de GMC High Sierra en de Chevrolet Silverado.

In de wet wordt hiervoor opgenomen dat er ook sprake is van voor personenvervoer ingerichte voertuigen als - samengevat - de cabine groter is dan de laadruimte.

Gevolg is dan dat op deze auto’s het personenautotarief van de MRB van toepassing is. Deze wegenbelasting is dan niet langer 300 euro per jaar, maar loopt al snel op tot boven de 3.000 euro per jaar. Voor nieuwe auto’s wordt bovendien BPM verschuldigd op basis van de veelal hoge CO2-uitstoot.

Deze maatregel geldt zeer uitdrukkelijk niet voor bestelauto’s met een dubbele cabine en een toegestane maximum massa van niet meer dan 3.500 kg.