Hier kunt u tweezijdige schade melden

Is er sprake van tweezijdige schade? Vul dan samen met de tegenpartij ter plekke een zo compleet mogelijk papieren Europees Schadeformulier in. Let op: bij schade, persoonlijk letsel of bij twijfel moet u ook altijd een politierapport laten opmaken. NB: Bij inbraakschade, vernieling en/of vandalisme dient u ook het schadeformulier in te vullen, alsmede aangifte te doen bij de politie.