Bekeuring check

Een snelheidsovertreding of een parkeerboete is erg vervelend. Als berijder van een leaseauto bent u zelf verantwoordelijk voor de verkeersovertredingen die u maakt.

We ontvangen de bekeuring van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Deze is voor uw eigen rekening en dient op tijd door u betaald te worden. De door ons ontvangen bekeuring sturen wij aan u door via post of een e-mail. In de e-mail is een link opgenomen naar de beschikking. Tevens bevat de e-mail een link waarmee u veilig en snel de beschikking met iDeal kunt betalen.

Heeft u een factuur van ons ontvangen met betrekking tot een bekeuring? Dan is deze bekeuring reeds betaald. U kunt uw bekeuring dan downloaden in een PDF-bestand via een module die te bereiken is via de onderstaande knop.

Op basis van uw kenteken en beschikkingsnummer is het mogelijk om de beschikkingen te raadplegen.

Bezwaar aantekenen

Bent u het niet eens met de beschikking, dan kunt u hiertegen beroep aantekenen. In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de opgelegde sanctie. Op de website www.verkeershandhaving.nl vindt u een bezwaartest. Hiermee kunt u een indruk krijgen welke argumenten voor de officier van justitie doorgaans wel of niet aanleiding geven om een beschikking te vernietigen.

U moet bij uw beroepschrift een kopie van de beschikking meesturen en een machtiging van de Leasemaatschappij. Ook moet het beroepschrift zijn voorzien van een dagtekening en uw handtekening. Vermeld verder in uw beroepschrift in ieder geval uw:

  • Naam
  • Voornamen
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Rekeningnummer

Wenst u een mondelinge toelichting te geven op uw beroep? Dan kunt u hierom verzoeken in uw beroepschrift. Vermeld dan ook een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Waar kunt u uw beroepschrift naar toesturen?

Heeft u een beschikking ontvangen dan kunt u uw beroepschrift versturen naar de betreffende instantie die de beschikking heeft uitgegeven.

Op de beschikking staat hoe en waar u bezwaar in kan dienen. Denkt u er wel aan om een machtigingsformulier mee te sturen met uw bezwaarschrift. Dit formulier kunt u hier opvragen.