Corporate Social Responsibility

Join us on our road to zero emission mobility

Het is onze ambitie om in 2025 marktleider te zijn op het gebied van zero emission mobility. Corporate Social Responsibility is daarom een belangrijk onderdeel van de strategie van onze onderneming, waarin we een CO2 neutrale voetprint nastreven. Dat doen we niet alleen door zoveel mogelijk elektrische voertuigen in onze leasevloot op te nemen, maar vooral door dit onderwerp door te voeren in onze hele bedrijfsvoering. 

Als we iets terug kunnen geven aan de maatschappij en de omgeving, dan doen we dat. Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen en dat we beslissingen nemen op basis van de behoefte van de samenleving, onze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders. Duurzaam ondernemen is belangrijk voor ons. We handelen betrouwbaar en met aandacht voor het milieu zetten we ons in voor een leefbare en duurzame samenleving. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook buiten onze kernactiviteiten om. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring van een goed doel.

Meten en toetsing
Een belangrijk aspect van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is het beschermen van het milieu, ook in onze operationele processen. Daarom hebben we Smart Trackers geïntroduceerd en meten we jaarlijks onze CO2 uitstoot. Ook zijn we ISO 14001:2015 (milieu) gecertificeerd en staan we met een certificaat geregistreerd in het MVO-Register.  

Duurzaamheid

Vier duurzaamheidspijlers

Corporate Social Responsibility is een integraal onderdeel van onze bedrijfscultuur. We werken doorlopend aan vier duurzame actiegebieden die we hebben gedefinieerd: mensen, milieu, producten en dialoog. Een interne werkgroep, die bestaat uit verschillende disciplines, coördineert en continueert de ontwikkelplannen op het gebied van CSR. 

Producten

Door duurzame producten te blijven ontwikkelen, kunnen we duurzame oplossingen aanbieden. Daarin lopen we niet altijd altíjd voorop, maar als het massa krijgt dan pakken we de koppositie. Dat we zoveel mogelijk elektrische auto’s op de weg willen hebben, spreekt voor zich. Maar we kijken verder dan dat en bieden diverse duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals carsharing, mobiliteitskaarten, fietsenlease/-financiering en bridging lease. 

Milieu

Het reduceren van CO2 gaat dus verder dan onze leaseportefeuille. Om onze ecologische footprint te reduceren werken we ook hard aan onze huisvesting, energievoorziening en afvalmanagement. We meten onze eigen CO2 footprint, maar kunnen dat ook voor onze klanten. Met onze twee windmolens in Rouveen wekken we onze eigen groene stroom op. Vanzelfsprekend scheiden we ons afval en zijn onze panden verduurzaamd.

Mensen

Werken bij Volkswagen Pon Financial Services betekent dat je dagelijks je steentje kunt bijdragen aan duurzaamheid. We bieden een gezonde en veilige werkomgeving waarin medewerkers ruimte en vertrouwen krijgen. We werken aan een duurzame arbeidsrelatie en hebben duurzaamheid verankerd in onze kernwaarden. Stagiaires vinden bij ons prettige leeromgeving en vaste medewerkers krijgen tal van opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Vitaliteit en gezondheid vinden we belangrijk, daarom bieden we een scala aan sportieve, sociale en ondersteunende activiteiten voor medewerkers. En als aanbieder van vrijheid in mobiliteit zijn we maatschappelijk sponsor van de Stichting ALSopdeweg.

Dialoog

Door onze ambities en activiteiten te delen, komt er ruimte voor een dialoog die onszelf, onze stakeholders en onze klanten verder kan helpen in het verduurzamen van onze samenleving. Zo voeren we met alle stakeholders graag de dialoog over verantwoordelijkheid in maatschappelijk verantwoord ondernemen en welke rol we zelf en onze stakeholders daarin kunnen spelen.

Gecertificeerd

Om onze ambitie marktleider te worden op het gebied van zero emission mobility extra kracht bij te zetten staan we geregistreerd in het MVO-register en zijn we door de Fira officieel gecertificeerd als duurzame organisatie.

Contact

Wilt u meer informatie over onze Corporate Social Responsibility activiteiten? Neem dan contact op met de afdeling Corporate Communicatie via redactie@vwpfs.nl.