WLTP - Nieuwe meet- en testmethoden

Wat is WLTP?
WLTP staat voor Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure en wordt gebruikt om het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van andere vervuilende stoffen van voertuigen te meten. WLTP vervangt de New European Driving Cycle (NEDC) test, en is bedoeld om een meer realistisch beeld van het voertuiggebruik te geven.

Verschillen NEDC & WLTP
De WLTP-rijcyclus duurt langer en is verdeeld met verschillende gemiddelde snelheden met elk diverse rij-fasen. Elke aandrijflijn van elk type auto wordt apart getest, met een WLTP-uitkomst voor de meest zuinige (lichtste) en minst zuinige (zwaarste) versie. Daarbij worden alle opties die het gewicht of de aerodynamica van het voertuig bepalen, meegenomen in de test.

Door het gebruik van een realistische rijomstandigheden in laboratoriumtests kan de consument een betrouwbare vergelijking maken tussen verschillende auto’s.
WLTP is ontwikkelend als testcyclus voor diverse regio’s in de wereld met als doel dat ook CO2-uitstoot en de uitstoot van vervuilende stoffen op wereldschaal vergeleken kan worden. Afhankelijk van de wetgeving en behoefte bij wegverkeer, zal elke regio de test op verschillende wijze toepassen. In Nederland is de BPM gebaseerd op de CO2 uitstoot van het voertuig. Dat betekent dat de nieuwe WLTP testmethode invloed kan hebben op de hoogte van de BPM en daarmee op de prijs van auto's.

Wanneer vinden de veranderingen plaats?
1-9-2017
Vanaf september 2017 is de WLTP officieel van toepassing op alle auto’s die nieuw op de markt worden geïntroduceerd. De BPM  mag daarbij gebaseerd worden op een van de WLTP afgeleide NEDC equivalent.

1-9-2018
Vanaf september 2018 geldt de WLTP voor alle nieuw geproduceerde auto’s. De BPM  mag daarbij gebaseerd worden op een van de WLTP afgeleide NEDC equivalent.

1-1-2019
Vanaf 1 januari 2019 zal de Nederlandse overheid de WLTP emissiewaarden gebruiken als grondslag voor de BPM-berekening. Daartoe zal naar verwachting de BPM tabel wijzigen met als uitgangspunt een budget neutrale overgang van NEDC naar WLTP.

Wat betekent dit voor u?
Er zijn op dit moment nog onvoldoende WLTP meetresultaten bekend om aan te geven wat de effecten van de nieuwe testresultaten zullen zijn. Het is daarom ook onduidelijk wat de invloed daarvan op bijvoorbeeld de BPM of onze leasetarieven zal zijn. We komen regelmatig met updates en plaatsen ze op deze pagina.

Meer informatie?
Heeft u vragen en wilt u meer informatie? Kijk dan op www.wltp-info.nl of neem contact op met uw vaste contactpersoon. We vertellen u er graag meer over.