Volkswagen Pon Financial Services particulier
VVS assuradeuren

 

Volkswagen Pon Financial Services als gevolmachtigd agentVVS Assuradeuren is een handelsnaam van Volkswagen Pon Financial Services. VVS Assuradeuren heeft een vergunning om op te treden als gevolmachtigd agent voor schadeverzekeringen.

VVS Assuradeuren is gevolmachtigde van;
  • AWP P&C S.A.- Dutch Branch

Binnen deze volmacht voert VVS Assuradeuren alle werkzaamheden uit behorende bij het afsluiten en beheren van verzekeringen. Hierbinnen vallen o.a. accepteren van risico‚Äôs, opmaken van polissen, facturatie, afwikkelen van schades alsmede muteren en aanpassen van polissen. 

Advisering vindt niet plaats door VVS Assuradeuren.

Als binnen de samenwerking met bemiddelingsbedrijven sprake is van interpretatieverschillen over bijvoorbeeld de polisvoorwaarden of schaderegeling is hierin voorzien door procedures en werkinstructies. De schaderegeling kan dan uit handen gegeven worden aan de betrokken verzekeraar/volmachtgever.