Zakelijk fietsen

Zakelijk fietsen met 7% bijtelling

De fiets is niet uit het Nederlandse straatbeeld weg te denken. Toch worden er maar weinig fietsen zakelijk gereden. Dit komt doordat de huidige regeling voor zakelijk fietsen zo complex is dat het voor veel werkgevers en werknemers geen interessante optie is. Daar komt verandering in.

Zakelijk Fietsen wordt een realistisch en maatschappelijk verantwoorde mobiliteitsoptie voor werkgevers en werknemers. De beleidsplannen die op Prinsjesdag 2018 zijn gepresenteerd geven meer duidelijkheid rondom zakelijk fietsen. Het doel van deze plannen is om het voor werkgevers en werknemers weer aantrekkelijk te maken om zakelijk te gaan fietsen. Om de hele regeling inzichtelijk te maken is ervoor gekozen om 7% bijtelling te berekenen over de zakelijke fiets.

Zoals u in onderstaand rekenvoorbeeld kunt zien, zal het bij een fiets dan gaan om een aantal euro per maand. Gezien de voordelen van zakelijk fietsen voor de gezondheid van werknemers, de reductie in CO2, de afname van het aantal files en de verminderde vraag naar parkeerruimte is het voor veel werkgevers een interessante mobiliteitsoplossing.

 

Rekenvoorbeeld belastingdruk 36,93%


belastingdruk

 

Rekenvoorbeeld belastingdruk 49,5%


belastingdruk