Wetgeving winterbanden

De wetgeving in Europa omtrent winterbanden

In Europa kent alleen Finland een algehele verplichting voor winterbanden. Toch kan in andere wintersportlanden het niet gebruiken van winterbanden wel juridische consequenties hebben. Daarom zetten we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje.

 

Duitsland

Winterbanden zijn, ook voor buitenlandse bezoekers, verplicht bij winterse omstandigheden.

Als er winterbanden gemonteerd zijn, dan moet men zich houden aan de voorgeschreven maximumsnelheid van de band. Indien deze snelheid lager is dan die van de auto, moet deze maximumsnelheid met een voor de bestuurder zichtbare sticker worden aangegeven. De boete op het rijden met ongeschikte banden is €40,-. In geval van gevaarzetting of hinder is de boete €120,- en 1 strafpunt.

 

Italië

Italië kent geen algehele verplichting. Op bergwegen kan winteruitrusting (kettingen of winterbanden) verplicht zijn. Dit wordt met een verkeersbord aangegeven. Het niet gebruiken van winterbanden bij winterse omstandigheden kan leiden tot (mede)aansprakelijkheid bij ongevallen en ook strafrechtelijke gevolgen hebben.

 

Frankrijk

Uitgangspunt is de algemene bepaling dat banden moeten corresponderen met de wegomstandigheden. Op grond van dit uitgangspunt kan rijden op zomerbanden in winterse omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid voor ongevallen en strafrechtelijke gevolgen hebben. Voor bergwegen kan winteruitrusting verplicht gesteld worden. Dit wordt met een verkeersbord aangegeven.

 

Oostenrijk

In Oostenrijk is geen algemene verplichting voor winterbanden. Voor bergwegen kan wel "Winterausrüstung" (sneeuwkettingen of winterbanden) verplicht gesteld worden. Bij gebruik van winterbanden moeten banden minimaal 4 mm profiel hebben, winterbanden met minder dan 4 mm profiel worden gezien als zomerbanden. Niet gebruik van winterbanden kan van invloed zijn op aansprakelijkheid voor ongevallen en ook leiden tot verkeersboetes.

 

Zwitserland

In Zwitserland is geen wettelijke regeling, maar winterbanden worden wel aanbevolen. Bij een ongeval kan het niet gebruiken van winterbanden een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en leiden tot strafrechtelijke vervolging. Zweden Wanneer de weersomstandigheden dat vereisen moet de auto met winteruitrusting (winterbanden, sneeuwkettingen of spijkerbanden) worden uitgerust. Bij een aanrijding kan rijden zonder winteruitrusting leiden tot (mede)aansprakelijkheid.

 

Noorwegen

Wanneer de weersomstandigheden dat vereisen moet de auto met winteruitrusting (winterbanden, sneeuwkettingen of spijkerbanden) worden uitgerust. Het rijden zonder winteruitrusting kan (mede)aansprakelijkheid tot gevolg hebben. In Noorwegen kunnen zelfs in de maand juni nog gladde wegen voorkomen.

 

Finland

Winterbanden zijn, ook voor buitenlandse bezoekers, verplicht van 1 december tot 1 maart.

 

Tsjechië

Winterbanden zijn, ook voor buitenlandse bezoekers, verplicht van 1 november tot 1 april.

 

Alarmklasse

Voor uw verzekering gelden er bepaalde preventie-eisen.
We kennen hiervoor een vijftal SCM alarmklassen:

1. Startonderbrekers

2. Startonderbrekers, inbraakdetectie en alarmering

3. Startonderbrekers, inbraakdetectie, alarmering, sabotagesignalering en hellingdetectie.

4. Alarmklasse 1,2, of 3 in combinatie met een voertuigvolgsysteem die het mogelijk maakt een voertuig na diefstal te  traceren. Het volgsysteem wordt geactiveerd door een bewegingssensor of na diefstalmelding.

5. Alarmklasse 1,2, of 3 in combinatie met een voertuigvolgsysteem die het mogelijk maakt een voertuig na diefstal te  traceren. Het volgsysteem wordt geactiveerd als het alarm afgaat.

 

Meer informatie over de alarmklasse vindt u op de site van SCM.

Afhankelijk van de hoogte van uw verzekering gelden bepaalde eisen aan de alarmklasse. Neem voor meer informatie hierover contact op met de BerijdersDesk.